skip to Main Content

Det förekommer en hel del termer och påståenden om vår köttkonsumtion, dess nyttighet, dess skadlighet och dess påverkan på klimatet. Vi vill försöka förklara hur vi som producent ser på köttproduktionen och vad som gäller. Fakta på den här sidan är hämtade från forskning som Livsmedelsverket använder sig av.

 • Kött är nyttigt. Proteininnehållet är högt och spårämnen som järn och vitamin B 6 och B12 förekommer mer i kött än i många andra baslivsmedel. Kött har dessutom en hög energiprocent, det vill säga ger ett bra energitillskott.
 • Kött är onyttigt. Det anges ofta att äta för mycket rött kött kan vara en risk för att få cancer. Risken att få cancer är dels genetiskt betingad och ökar i viss mån vid överkonsumtion av viss mat, alkohol och rökning. Det finns idag inga säkra studier som visar på att en normal köttkonsumtion i sig ger en förhöjd cancerrisk.
 • Kött är klimatförstörande. Produktionen av kött i världen påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser, metan och koldioxid. Detta är sant men kött behövs i den totala livsmedelskonsumtionen i världen och kommer så vitt man kan se att fortsatt vara ett baslivsmedel.

Vad göra som konsument?

 • En ansvarsfull konsument köper närproducerat kvalitetskött.
 • Sänker sina köttinköp till 750 gram per vecka, det innebär att du kan äta en middag med köttfärssås och en med kalops i veckan och en fläskkotlett eller entrecoté på lördag och dessutom unna dig en varm korv.

Vad göra som producent?

 • Naturbete
 • Egenproducerat stråfoder
 • ”Vänlig” skötsel av beteshagar och slåttervallar
 • Biodrivmedel till redskap
 • När-slaktat och direktlevererat
 • Ha hög djurvälfärd

”It´s not the cow,- it`s the how”

En rätt bedriven nötköttsproduktion kan påverka klimatet positivt genom att binda koldioxid, hålla landskapen öppna och hjälpa till med den biologiska mångfalden. Det kommer alltid att kosta klimatresurser att producera mat men rätt gjort kan vi hålla klimatmålen.

Back To Top