Här producerar vi Premiumkött!

Tranåslund

Välkomna - Maria och Mårten

TRANÅSLUND

Vi driver lantbruk i liten skala med uppfödning av naturbetande köttdjur av rasen Limousin.

Detta gör att jag har full kontroll på hela produktionskedjan från födsel av kalvar till leverans av kött till butik och kund. Att föda upp och sköta mina djur har blivit en livsstil för mig och med en sund djurhållning bidrar köttproduktion på det här sättet till att hålla våra landskap öppna.

Våra djur lever fria på naturbetesmarker i flera kilometer stora hagar med trädridåer och stengärdesgårdar. De äter gräs, klöver, maskrosblad och lite löv. Djuren går ute helt fritt från april/maj till in i november och på vintern går dom i lösdrift på bäddar av rikligt med halm och äter hö från gårdens egna vallar.

Djuren växer långsamt och köttet utvecklar en fantastiskt rik och fyllig smak. Naturbetet gör dessutom att köttet får en bra balans från ett rätt näringsupptag och ger sunda och friska djur utan tillskott av olika slag.

Välkomna att höra av er om ni vill prova vårt kvalitetskött!